Geo – Sting înseamnă oameni care vă pot gestiona cu profesionalism riscurile, pentru siguranța vieții, bunurilor, afacerii dumneavoastră și lucrul în legalitate. Geo – Sting, siguranță și profesionalism!

     

       Verificări şi întreţineri trimestriale  

 

      Se vor executa la generatoare de spumă, dozatoare şi amestecătoare, distribuitoare, recipienţi, camere de spumare, hidranţi pentru spumă, staţii pompe spumogen,  robinete, vane pe reţea şi reţea de conduce care cuprind:

 

 

• integritatea şi etanşeitatea instalaţiei;  

• existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare;

• funcţionarea robinetului principal şi a robinetelor de pe instalaţii;

• respectarea presiunii minime necesare (prin măsurătoare la distribuitor sau staţie pompe);

•operaţiuni de întreţinere privind etanşeitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune.

     

    Revizia anuală 

 

   Se va executa o revizie completă a întregii instalaţii (la generatoare de spumă, dozatoare şi amestecătoare, distribuitoare, recipienţi, camere de spumare, hidranţi pentru spumă, robinete, vane pe reţea şi reţea de conduce) cu înlocuirea elementelor de etanşare necorespunzătoare, curăţire şi protejare anticorozivă adecvată care va cuprinde:

•  controlul etanşeităţii instalaţie de alimentare cu apă şi a instalaţiei de producere a spumei (conducte, îmbinări, armături);

•  verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea armăturilor de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;

•  verificarea modului de fixare a suporţilor conductelor şi a armăturilor şi a gradului de uzură al garniturilor aferente;

•  verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţa de manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor). Armăturile se vor demonta şi se vor curăţa, iar pentru etanşeitate se folosesc garnituri noi;

•  verificarea generatoarelor de spumă prin demontarea şi verificarea pieselor componente şi, dacă este cazul înlocuirea celor defecte;

•  verificarea deversoarelor de descărcare a spumei în rezervoare;

•  verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică (tablouri, contactori, conductori etc.).

 

     După revizie, se vor efectua probe la instalaţia de stingere a incendiilor cu spumă, astfel:

 

•  probe hidraulice de rezistenţă la presiunea de probă egală cu 1,5 x presiunea de regim;

•  probe de etanşeitate a instalaţiei cu aer comprimat;

• probe de funcţionare care constau în verificarea şi controlul echipamentelor şi armăturilor, de producere a spumei, prin punerea în funcţiune a fiecărui generator şi vehicularea spumei pe traseele de transport şi distribuţie;

•  controlul calităţilor fizico – chimice şi al eficienţei spumogenului praf în laborator autorizat.

 


 

 

 

Copyright GEO-STING © 2013. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea materialului media fără acordul proprietarului de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.