Geo – Sting înseamnă oameni care vă pot gestiona cu profesionalism riscurile, pentru siguranța vieții, bunurilor, afacerii dumneavoastră și lucrul în legalitate. Geo – Sting, siguranță și profesionalism!

 

GEO-STING S.R.L. prestează servicii privind verificarea, întreţinerea şi revizia (mentenanţa) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în medii normale şi în medii Ex.

Departamentul tehnic – mentenanţă, constituit din 25 salariaţi, asigură verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor prin:

 • Monitorizarea şi evaluarea nivelului dotării cu mijloace tehnice A.I.I.
 • Reglementarea modului de întreţinere, verificare, revizie şi reparare a mijloacelor tehnice de A.I.I.
 • Verificarea, întreţinerea şi revizia (mentenanţa) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de tip:
  • Instalaţii de Identificare, Detectare, Semnalizare, Alarmare Incendiu (IDSAI);
  • Instalaţii de stingere cu hidranţi de incendiu interiori şi exteriori, sprinklere, sprinklere deschise, instalaţii de răcire cu apă, rezervoare şi staţii de pompe apă;
  • Stingătoare de incendiu;
  • Instalaţii de stingere cu spumă aeromecanică;
  • Instalaţii de stingere cu pulberi;
  • Instalaţii de stingere cu gaze;
  • Instalaţii de stingere cu aerosoli.

 

 • Mentenanţa instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor constă în operaţiuni de întreţinere lunară, verificări trimestriale şi revizii anuale efectuate de specialiştii din cadrul departamentului cu autolaboratoare echipate şi dotate corespunzător.

 • Serviceul la stingătoare de incendiu cuprinde următoarele operaţiuni: demontare, verificare, golire, curăţire, înlocuire agent de stingere, verificarea funcţionalităţii la subansamble, schimbare membrane şi inele de etanşare, încărcare butelie cu CO2 (pentru stingătoarele cu pulbere şi CO2), presurizare cu azot, vopsire, montare, etichetare conform standardelor în vigoare, sigilare.

 • Operaţiunile de Service la stingătoarele de incendiu se vor desfăşura la sediul dumneavoastră prin folosirea echipamentelor de verificare/testare a stingătoarelor de incendiu marca Brandschutztechniq Muller – Germania, respectând standardele de evaluare şi încărcare ale Uniunii Europene.

 

 

 

Copyright GEO-STING © 2013. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea materialului media fără acordul proprietarului de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.