Geo – Sting înseamnă oameni care vă pot gestiona cu profesionalism riscurile, pentru siguranța vieții, bunurilor, afacerii dumneavoastră și lucrul în legalitate. Geo – Sting, siguranță și profesionalism!

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă se execută următoarele activități:

 • Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă

• Instruirea lucrătorilor în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă

• Asistenţă tehnică în situaţii de pericol grav şi iminent de accident

• Identificarea echipamentului individual de protecţie şi întocmirea necesarului din dotare

• Întocmirea evidenţelor în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă

• Acordarea de asistenţă tehnică la comunicarea şi cercetarea evenimentelor

• Activităţi de monitorizare, control  şi îndrumare în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă

• Organizarea si funcţionarea Comitetului de Securitate şi sănătate în muncă

• Elaborarea documentaţiilor de Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru Securitate şi sănătate în muncă şi a Planurilor de prevenire şi protecţie.

 

 

Copyright GEO-STING © 2013. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea materialului media fără acordul proprietarului de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.