Geo – Sting înseamnă oameni care vă pot gestiona cu profesionalism riscurile, pentru siguranța vieții, bunurilor, afacerii dumneavoastră și lucrul în legalitate. Geo – Sting, siguranță și profesionalism!

 

În domeniul apărării împotriva incendiilor (A.I.I.) se execută activităţi conform prevederilor Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor, Normativelor şi Normelor specifice:

•Organizarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul agenţilor economici

•Asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice privind instruirea salariaţilor în domeniul Situaţiilor de Urgenţă

•Organizarea Apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă

•Planificarea şi executarea controalelor de verificare a respectării Normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de Apărare împotriva incendiilor

•Verificarea mijloacelor tehnice de Apărare împotriva incendiilor

•Elaborarea Scenariilor de securitate la incendiu, a Planurilor de intervenţie şi evacuare şi a documentaţiilor de Identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu

•Formator autorizat în meseria de Servant pompier.

 

 

 

Copyright GEO-STING © 2013. Toate drepturile sunt rezervate.

Reproducerea materialului media fără acordul proprietarului de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.